Publicerad: 2016-03-31 15:17 | Uppdaterad: 2016-04-07 13:12

Fler ämnesrankningar ger bra placeringar för KI

Karolinska Institutet står sig väl enligt den internationella rankningslistan ”QS world university rankings by subject” 2016. Listplaceringarna bygger på ”reputation surveys”, det vill säga enkäter som mäter anseende, samt citeringsdata. Rankningarna på ämnesområden har filtrerats ur den övergripande listan som publicerades hösten 2015. I den har KI plats 9 på den övergripande fakultetsrankningen: ”Life Sciences & Medicine”. I den nyintroducerade ämneslistan ”Nursing” 2016 hamnar KI på plats 5 i världen och på plats 1 i Europa.

KI har listats inom sju olika ämnesområden. I ”Medicine”, det bredaste området, får KI plats 10 i världen. Inom ”Pharmacy & Pharmacology” får KI plats 7 och i det nyintroducerade ämnet ”Nursing” (omvårdnad) får KI topplaceringen 5 i världen och 1 i Europa.

Förra året introducerades ämnet ”Dentistry” och där får KI plats 3 i världen. Även Göteborgs universitet och Malmö högskola samt flera nordiska universitet har mycket framskjutna placeringar inom just Dentistry.

KI och Uppsala universitet är även listade bland topp-50 i ”Biological Sciences”. KI är också representerat inom ”Psychology” och ”Chemical Engineering”.

– Olika rankningsinstitut mäter olika saker med skiftande metodik. Ingen rankning eller utvärdering ger fullständig beskrivning av ett lärosätes bredd, kvalitet eller potential. Det är en av förklaringarna till att antalet olika rankningar fortsätter att öka, säger Björn Forslöw, verksamhetscontroller vid KI.

– QS skiljer sig något från de andra välkända världsrankningarna genom att de listar större antal ämnesområden och ju mindre de är desto större är den statistiska osäkerheten i resultaten. Man ska dock alltid vara medveten om att även små skillnader i underliggande resultat kan illustreras av betydande skillnader i rankningsplacering, säger han.

Läs mer om fakultetsrankningarna 2015.

Läs mer om ”QS world university rankings by subject 2016”.

Läs en nyhet på NVS: ”Omvårdnad vid KI nummer 1 i Europa och i topp 5 i världen”