Publicerad: 2018-01-29 09:52 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:49

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

Dricker lite för mycket och tränar lite för lite?
Vi söker nu deltagare till FitForChange. Ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. I studien kommer träningsformerna yoga och konditionsträning jämföras med sedvanlig behandling för alkoholproblematik. Deltagande i studien pågår under 12 veckor.

För att kunna delta i FitForChange så ska du:

  • Vara mellan 18-75 år.
  • Ha ett riskbruk av alkohol (för kvinnor mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 3 glas vid ett och samma tillfälle. För män mer än 14 standardglas per vecka eller mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle).
  • Inte redan vara igång med regelbunden träning.
  • Vara boende i Stockholms Län,

Vill du vara med i FitForChange kan du inte samtidigt:

  • Vara förhindrad att utföra fysisk aktivitet på grund av sjukdom, smärta eller skada.
  • Ha pågående behandling för alkoholproblem eller ha problem med narkotika.
  • Vara gravid.

Kontakt

Huvudansvarig för studien är Sven Andréasson, Institutionen för Folkhälsovetenskap. Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer på fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se

Kontaktpersoner:

Mats Hallgren och Victoria Andersson.