Publicerad: 2011-09-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 11:14

Finsk folkhälsopionjär belönas av Folksam

Folksams pris i epidemiologisk forskning går i år till Jaakko Tuomilehto, professor i folkhälsovetenskap vid Helsingfors universitet. Han är en av pionjärerna bakom de förebyggande åtgärder som i dag är rutin inom hjärt/kärlsjukdom och diabetes. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.

Jaakko Tuomilehto var en av forskarna bakom det så kallade Norra Karelen-projektet på 1970-talet. Det var världens första befolkningsbaserade förebyggande hälsovårdsprogram för hjärt/kärlpatienter inom ett geografiskt sjukvårdsområde. Han intresserade sig särskilt för högt blodtryck och hans forskningsresultat bildar grunden för dagens evidensbaserade vård av patienter med högt blodtryck.

Han var också en av de första som, redan på 1980-talet, uppmärksammade medicinvetenskapen på den begynnande epidemiska ökningen av diabetes samt att viktminskning och motion väsentligen kunde minska antalet diabetesfall.

– Jaakko Tuomilehtos insatser har fått stort internationellt erkännande och bidragit till att lyfta fram betydelsen av förebyggande åtgärder för att minska riskerna för hjärt/kärlsjukdomar och diabetes, säger Anders Ahlbom, professor vid Karolinska Institutet och ordförande i priskommittén.

Folksams pris i epidemiologisk forskning ges till internationellt framstående forskare som bedriver vetenskaplig verksamhet där epidemiologiskt material använts för prevention inom folkhälsoområdet. Pristagare utses av en jury vars sammansättning bestäms av Karolinska Institutet.