Publicerad: 2022-09-16 18:58 | Uppdaterad: 2022-09-16 19:00

Finansierings för neurovetenskapliga forskningskonferenser eller workshops 2023

Foto: Stefan Zimmerman

Efter en öppen utlysning av finansiering för forskningskonferensstöd har StratNeuro beslutat att samfinansiera två neurovetenskapliga evenemang under 2023.

IBAGS XIV (The 14th triennal meeting of the International Basal Ganglia Society)

13-16 juni 2023. Tilldelat belopp är 120 000 kronor.

Medorganisatör

CNS injuries and repair

Endags symposium, preliminärt planerat att äga rum den 13 september 2023. Tilldelat belopp är 100 000 kronor

Organisatörer

  • Christian Göritz, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Enric Llorens, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kontakt

Vasco Sousa Forskningsspecialist