Publicerad: 2022-12-01 14:35 | Uppdaterad: 2022-12-02 11:02

Finansiering från Vetenskapsrådet för ny forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar

En grupp av studenter arbetar tillsammans med en lärare.
En grupp av studenter och lärare. Foto: GettyImages.

KI, Uppsala universitet, Sophiahemmet Högskola och Mälardalens universitet har beviljats medel för att etablera en ny forskarskola: ”Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap”.

Om den nya forskarskolan

Den nya forskarskolans övergripande syfte är att erbjuda en multiprofessionell forskarutbildning av hög kvalitet, integrerad med undervisning inom hälso- och sjukvårdsprogram. Detta för att långsiktigt säkra lärartillgången och stärka forskningsanknytningen i undervisningen. Skolan kommer att erbjudas i samarbete mellan fyra universitet i Mälardalsområdet som tillsammans har ett omfattande undervisningsuppdrag och även stor erfarenhet av forskarutbildning i vårdvetenskap.

Väntas påbörjas under 2023

Finansieringen från Vetenskapsrådet (VR) täcker bland annat lönekostnader för doktorander. Anslag för delfinansiering av doktorander kommer att utlysas i konkurrens till presumtiva handledare vid de medverkande lärosätena. Utlysningen väntas öppna under våren 2023. Ansökningarna granskas av externa bedömare, och handledare som tilldelas medel utlyser en doktorandplats och samtidigt en plats i forskarskolan i enlighet med regelverket vid huvudhandledarens universitet. 

Förhoppningen är att forskarskolan startar under sen höst 2023. Doktoranderna i forskarskolan kommer erbjudas en sammanhållen struktur av kurser och riktade aktiviteter, och avsatt tid till undervisning. På så sätt kan doktoranderna få ett intresse för pedagogiskt arbete och tidigt rustas för en framtida karriär som lärare inom akademin. 
 

Robert (Bob) Harris, vicerektor för forskarutbildning vid KI. Foto: Stefan Zimmerman

– För att öka tillgången på personal till hälso- och sjukvården har regeringen öronmärkt medel för att öka tillgången på lärare som kan undervisa på hälso- och sjukvårdsutbildningar. KI har tillsammans med våra samarbetspartners arbetat fram en mycket stark ansökan. Det är väldigt glädjande att vi har blivit beviljade den här finansieringen från Vetenskapsrådet. Satsningen är viktig både för forskningen, hälso- och sjukvården, och forskningsanknytning av utbildningen och ligger också i linje med strategi 2030, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid KI. Foto: Erik Flyg

– Otillräcklig kompetensförsörjning är en av KI:s högst prioriterade risker att hantera. Vi ser problem med lärarkapaciteten på flera håll. Det är ett komplext problem och det finns inte en lösning utan vi behöver arbeta med frågan på flera olika sätt. Den nya forskarskolan är ett viktigt bidrag till att säkra lärarkapaciteten inom våra professionsutbildningar, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning.

 

porträtt av Maria Hagströmer, professor, sektionen för fysioterapi.
Maria Hagströmer, projektledare för ansökan och professor vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Ulf Sirborn

– Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap är en samverkan mellan fyra universitet som tillsammans har ett omfattande undervisningsuppdrag för hälso- och sjukvårdsutbildningar och stort behov av lärare. De fyra universitetens expertis och inriktningar inom vårdvetenskap både förenar och berikar samarbetet, säger Maria Hagströmer vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, projektledare för ansökan.