Publicerad: 2017-03-10 13:45 | Uppdaterad: 2017-03-10 14:27

Filmer till ensamkommande flyktingbarn

Barnombudsmannen, Mind och Rädda Barnen har, i rådgivning med NASP, tagit fram två filmer på dari riktade till ensamkommande flyktingbarn som själva mår psykiskt dåligt, och till de som känner någon ensamkommande som mår dåligt.

Under senare tid har vi fått information om att många ensamkommande barn mår dåligt och känner stark oro över barnens psykiska hälsa. Det är en situation som kräver många åtgärder på flera olika plan. En av dessa åtgärder är att barn och unga som befinner sig i Sverige och som inte förstår svenska eller inte kan läsa måste få information om att hjälp finns.

Vi ser också att runt de barn och unga som mår dåligt finns vänner som kanske inte vet hur de ska agera. Mot denna bakgrund har vi har gjort dessa filmer.

Film till dig som inte mår så bra

Till dig som känner någon som mår dåligt

Ytterligare stöd

Rädda barnen har även en stödlinje för ensamkommande, där volontärerna pratar dari. Den är öppen kl 15-18 varje dag. Telefon: 0200–77 88 20.