Publicerad: 2017-04-06 09:33 | Uppdaterad: 2017-04-06 11:19

Filmer från MHFA-dagen 2016

Den 8 september hölls MHFA-dagen 2016 i Svenska läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Kvällen riktade sig till utbildade MHFA-instruktörer och var kostnadsfri att delta i.

För instruktörer som inte kunde närvara under MHFA-dagen spelades föreläsningarna in och filmerna finns nu att titta på via KI-play. Fotograf och efterarbete: Per Zetterman. Efterarbete: Britta Alin Åkerman, Janek Szklarzewicz, Gergö Hadlaczky och Danuta Wasserman.

[embed]<iframe src="https://cdnapisec.kaltura.com/p/2155892/sp/215589200/embedIframeJs/uico…" width="640" height="330" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder="0" title="Kaltura Player"></iframe>[/embed]