Publicerad: 2023-03-08 16:39 | Uppdaterad: 2023-03-16 11:03

Fetmaoperation ökar ohälsa i munnen

Bilden är tagen uppifrån på ett bord med en tallrik fil och flingor och en kopp kaffe. Man ser armarna på kvinnan som sitter vid bordet. På höger arm har hon en klocka.
En fetmaopererad behöver äta ofta och lite. Foto: Pixabay

Övervikt är ett växande problem i dagens samhälle. Vid kraftig övervikt (BMI>35 kg/m2) kan det bli aktuellt med en fetmaoperation, ett kirurgiskt ingrepp som minskar matsäckens volym. Patienter som genomgått sådan kirurgi kan bara äta små måltider och måste äta ofta. Fetmaoperation leder till en bestående viktminskning och minskar samsjuklighet såsom till exempel diabetes.

I studien har forskarna undersökt hur tandhälsan påverkas, genom att samköra svenska register. Över 53 000 fetmaopererade patienter har följts över tid, både före och efter ingreppet. En matchad kontrollpopulation (536 000 personer) har använts som jämförelse.

Betydlig skillnad före och efter operation

Före fetmaoperationen fick överviktiga patienter något fler fyllningar, rotbehandlingar och tandutdragningar än kontrollerna, vilket visar att tandhälsan är sämre i patientgruppen redan från början. Efter fetmaoperation blir skillnaderna betydligt större: fetmaopererade fick nästan dubbelt så många fyllningar, rotbehandlingar och tandextraktioner som kontrollerna.

Patienter som opereras för övervikt får en stor försämring av sin munhälsa efter ingreppet. Det finns ett stort behov av information, rådgivning och förebyggande åtgärder för att minska detta problem, enligt forskarna.

Publikation

"Metabolic surgery and oral health: A register-based study." Richard Marsk, Freja Freedman, Jacinth Yan, Lena Karlsson, Gunilla Sandborgh-Englund, Oral Diseases, online 24 februari, 2023, doi: 10.1111/odi.14548