Publicerad: 2010-09-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Fetma hos unga ökar risken för tandlossning

[NYHET 2010-09-28] Tonåringar med fetma löper ökad risk att drabbas av tandlossning till följd av inflammation i tandköttet. Det visar en studie från Karolinska Institutet som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften International Journal of Pediatric Obesity.

I studien har en grupp tonåringar med fetma jämförts med lika många normalviktiga. Deltagarna fick svara på ett frågeformulär om tandborstning, rökning och andra hälsorelaterade frågor. De genomgick också en tandundersökning avseende bland annat förekomsten av plack, inflammation och tandfickor. Dessutom beräknade man tonåringarnas BMI.

Resultatet visar att det finns en koppling mellan fetma och riskfaktorer för framtida oral ohälsa. Forskarna bakom studien understryker därför vikten av att barnläkare och tandläkare samarbetar för att förebygga övervikt och fetma hos barn och tonåringar. Studien är ett samarbete mellan institutionen för odontologi och institutionen för medicin, Huddinge, vid Karolinska Institutet.

Publikation:

Modéer T, Blomberg C, Wondimu B, Lindberg TY, Marcus C

Association between obesity and periodontal risk indicators in adolescents

Int J Pediatr Obes, Epub ahead of print 16 Aug 2010

Kontaktperson: