Publicerad: 2012-09-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Fernströmstiftelsens Nordiska pris till KI-professor

[NYHET 2012-09-11] Fernströmstiftelsens Nordiska pris 2012 går till professor Peter Arner vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet. Prissumman är på en miljon kronor.

Foto: Stefan Zimmerman.

Peter Arner har främst arbetat med experimentell och klinisk forskning om hur fettomsättningen regleras hos människan och speciellt ägnat sig åt fettvävens funktion. Hans forskargrupp har bland annat visat att fettceller bildas hela livet och inte bara i barndomen.

Eric K. Fernströms stiftelse delar årligen ut dels det stora nordiska priset, dels lokala priser till yngre forskare från varje medicinsk fakultet i Sverige. Stiftelsen har sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Peter Arner får delvis årets pris för hans insatser för att "öka förståelsen för den mänskliga fettvävens funktion och reglering och dess stora betydelse för hälsa och sjukdom".