Publicerad: 2017-01-05 07:25 | Uppdaterad: 2017-01-05 12:21

Fem KI-forskare får SSMF:s stora anslag 2016

Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, har tilldelat åtta unga medicinska forskare etableringsstöd, fyra på heltid och fyra på halvtid. Fem av forskarna är vid Karolinska Institutet.

SSMF:s stora anslag, 2016 års etableringsstöd, går till en kvinna och sju män bland totalt 161 sökanden. De får tillsammans dela på 24 miljoner kronor för de två första årens forskningsverksamhet, med möjlighet till två års förlängning, det vill säga totalt 48 miljoner kronor.

Två KI-forskare får anslag på heltid:

Brent Page vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Sophie Petropoulos vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

Anlag på halvtid tilldelas KI-forskarna:

Daniel Andersson vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Solna, Christofer Juhlin vid institutionen för onkologi-patologi och Jakob Wikström vid institutionen för medicin, Solna.