Publicerad: 2017-01-17 14:13 | Uppdaterad: 2017-01-18 09:51

Fem KI-forskare får anslag från AFA Försäkring

Tretton forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa har beviljats totalt 38 311 000 kronor från AFA Försäkring vid 2016 års fjärde anslagsomgång, varav fem projekt vid Karolinska Institutet.

Forskningsprojekten vid Karolinska Institutet leds av följande forskare:

Torbjörn Åkerstedt vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, som får 3 017 000 kronor för att undersöka hur yrke, ålder och kön inverkar på sömnlängden och vilken effekt det har på återhämtning, livslängd och dödlighet i hjärt-/kärlsjukdom och cancer.

Kristina Alexanderson vid institutionen för klinisk neurovetenskap som får 4 705 000 kronor för att analysera sambanden mellan kvinnors barnafödande och sjukfrånvaro med hänsyn till bland annat hälsa, ålder, antal förlossningar, utbildning, födelseland och yrke.

Thomas Helleday vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik som får 4 573 000 kronor för att kliniskt testa hur PARP-hämmare kan ersätta försvagande operationer och strålbehandling som behandlingsmetoder vid prostatacancer.

Linda Schenk vid Institutet för miljömedicin som får 1 647 000 kronor för att undersöka hur industriföretagens egna studier av kemiska ämnen vägs mot akademiska studier i slutsatser om kritiska hälsoeffekter och doser.

Susanne Glimne vid institutionen för klinisk neurovetenskap som får 2 270 000 kronor för att kartlägga de synergonomiska förhållandena i kontrollrumsmiljöer, jämföra dem med riktlinjer och lagkrav och utforma rekommendationer för att minska risken för syn- och belastningsbesvär i kontrollrum.