Publicerad: 2017-04-10 10:24 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:34

Fem KI-forskare bland de mest citerade i världen

Fem forskare vid Karolinska Institutet placerar sig på 2016 års lista över ”Highly Cited Researchers”. Totalt listas 3 000 forskare över hela världen som de mest citerade, och på så sätt också de mest inflytelserika, inom 21 olika ämnesområden.

Listan tas fram av Clarivate Analytics och bygger på information från Web of Science över de mest citerade toppublikationerna under åren 2004-2014. Underlaget består av 128 887 vetenskapliga artiklar.

- Jag ser listan som ett av flera uttryck för att KIs forskare gör bra och relevant forskning, säger Anders Gustafsson. dekan för forskning.

KI-forskare som kvalade in på listan:

Av de medicinska fakulteterna i Sverige var det, förutom medarbetare vid KI, fyra forskare vid Uppsala universitet och två forskare vid Lunds universitet som placerade sig på listan.