Publicerad: 2021-06-29 08:51 | Uppdaterad: 2021-06-29 10:12

Fem forskare vid NVS får CIMED medel 2022-2024

Regnar sedlar och mynt från ett paraply
Foto: Pixabay

Grattis till alla er, som sammanlagt delar på 7 650 000 kr!

CIMED projektbidrag 2022-2024 – Junior

David Moulaee Conradsson

Sektionen för fysioterapi

Projekttitel: How can promotion of physical activity after stroke or transient ischemic attack work remotely? Evaluation of an innovative telerehabilitation program to improve cardiovascular health

Hong Xu

Sektionen för klinisk geriatrik

Projekttitel: Dementia, kidney disease and COVID-19

Urban Ekman

Sektionen för klinisk geriatrik

Projekttitel: A collected clinical approach aiming at improved diagnostic accuracy and development of novel effective psychosocial interventions in patients with early-phase cognitive impairments

CIMED projektbidrag 2022-2024 – Senior

Anna-Karin Welmer

Sektionen för fysioterapi

Projekttitel: Preventing functional decline in acutely hospitalized older patients – effect of a simple exercise program versus individualized multicomponent training (PREV FUNC study)

Lars-Olof Wahlund

Sektionen för klinisk geriatrik

Projekttitel: Alkohol och demenssjukdom - Finns det något samband?

CIMED

CIMED (centrum för innovativ medicin) stödjer klinisk och translationell forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg. CIMEDs uppdrag är att stärka den kliniska forskningsnoden vid Campus Flemingsberg och stimulera samarbete mellan forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. CIMED finansieras av Region Stockholm.