Publicerad: 2019-12-20 15:47 | Uppdaterad: 2019-12-20 16:05

Fem forskare vid KI med i regeringens äldreforskarråd

Regeringen inrättar ett forskarråd inom området äldrefrågor. Fem av femton ledamöter kommer från Karolinska Institutet. Rådet ska vara en länk mellan äldreforskning och regeringen.

Professor Laura Fratiglioni. Photo: Stefan Zimmerman

Laura Fratiglioni, senior professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och tidigare föreståndare vid Aging Research Center, är en av de fem ledamöterna från Karolinska Institutet.

– Jag är verkligen glad att regeringen har tagit detta initiativ till att skapa ett råd inriktat på forskning kring åldrandet. Om man vill förbättra hälsa hos äldre på ett hållbart sätt, måste man satsa på forskning först. Äldreforskning är fortfarande en ung disciplin och vi behöver mer vetenskaplig evidens inom prevention, vård och omsorg. Sist, men inte minst, ser jag fram emot att träffa all andra i gruppen, som väl representerar den kvalificerade expertis som finns i Sverige inom detta område, säger Laura Fratiglioni.

Rådet ska bidra med kunskap i olika frågor som handlar om vård och omsorg om äldre. Det kan handla om att använda resurser på bästa sätt, att utveckla arbetssätt, använda digitalisering och främja samverkan mellan olika sektorer, enligt meddelandet. 

Rådet ska sammanträda några gånger om året.

Ledamöter i äldreforskarrådet

 • Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Umeå universitet
 • Clary Krekula, professor i sociologi, Karlstads universitet
 • Britt Östlund, professor teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan
 • Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska institutet
 • Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Göteborgs universitet
 • Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola
 • Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet
 • Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet
 • Kristiina Heikkilä, docent, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Christine Gustafsson, docent, vårdvetenskap, Mälardalens högskola
 • Annika Taghizadeh Larsson, fil dr, socialt arbete, Linköpings universitet
 • Pär Schön, docent, socialt arbete, Karolinska institutet
 • Magdalena Elmersjö, fil dr, socialt arbete, Södertörns högskola
 • Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet
 • Linus Jönsson, med dr, Karolinska institutet