Publicerad: 2020-12-17 08:58 | Uppdaterad: 2020-12-17 09:02

Fem forskare vid GPH tilldelas ca 1,9 miljoner från Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd beviljade 28 forskningsprojekt anslag i sin årliga utlysning. Fem av dessa anslag tilldelas forskare vid institutionen för global folkhälsa.

De forskare som tilldelats forskningsanslag är:

  • Sara Wallhed Finn som beviljats 500 000 SEK för projektet ”Pharmacological treatment of alcohol use disorders–who for, and longterm outcomes”.
  • Sven Andreasson som beviljats 485 000 SEK for projektet ”Att uppmärksamma alkoholvanor i primärvård”
  • Mats Hallgren som beviljats 450 000 SEK för projektet ”Motion som behandling för alkoholberoende - 12 månaders uppföljning”
  • Anna-Karin Danielsson som beviljats 350 000 SEK för projektet ”Glasklart och iBAC: att mäta alkoholkonsumtion och behandla alkoholproblem”
  • Magnus Johansson som beviljats 200 000 SEK för projektet ”Maskininlärning för prediktion av utfall i alkoholinterventioner”