Publicerad: 2016-04-27 16:39 | Uppdaterad: 2016-04-27 16:44

Färre ungdomar ger lägre söktryck till högskolan

När Antagning.se stängde anmälan den 15 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 376 138 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året.

– Nedgången i antalet sökande är väntad, säger Susanne Wadsborn Taube, chef för avdelningen för antagning och studentstöd. Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. Rekordet från höstterminen 2014 på 390 970 anmälningar står sig även i år.

Läkarprogrammet vid KI populäraste utbildningen

I år har Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm fått flest förstahands­sökande. På andra plats kommer Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram i Business and Economics följt av Juristprogrammet vid Lunds universitet. Nykomlingar på listan är Beteendevetenskapligt program vid Högskolan Kristianstad (plats 12), kursen i Socialrätt vid Malmö högskola (17) och programmet för Arkitektutbildning på Kungl. Tekniska högskolan (18).

► Läs hela pressmeddelandet från Universitets- och högskolerådet (UHR)