Publicerad: 2014-05-23 08:53 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:38

Färre studenter avstängda eller varnade

Efter flera års ökning av ”fuskärenden” på landets universitet och högskolor minskar nu antalet fall med åtta procent, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Den vanligaste orsaken till att en student stängs av eller varnas är plagiering.

På Karolinska Institutet togs beslut om 26 avstängningar och 3 varningar under år 2013. En övervägande del, närmare tre av fyra, av de berörda studenterna var kvinnor. Även i riket i stort var antalet kvinnor som fälldes för fusk för första gången fler än antalet män, 375 kvinnor och 361 män.

UKÄ sammanställer varje år antalet disciplinärenden på universiteten och högskolorna. Under 2013 blev 736 studenter föremål för en disciplinåtgärd. Det är en minskning med åtta procent jämfört med år 2012. Det är framför allt antalet fall av otillåtet samarbete samt ärenden om fusklappar och otillåtna hjälpmedel som har minskat. Däremot har antalet fall av plagiering ökat.

– Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade. Förra året inträffade nästan 500 plageringsfall vilket är en ökning med åtta procent sedan året innan. Majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

Karolinska Institutet hör till de lärosäten som hamnar högt när det gäller andelen disciplinärenden i relation till antalet helårsstudenter. Andelen disciplinärenden var 0,47 procent på Karolinska Institutet, jämfört med genomsnittet på 0,25 procent för alla lärosäten.

– Många universitet och högskolor jobbat aktivt för att motverka fusk. Det behöver alltså inte betyda att det "fuskas" mer på ett lärosäte som har många disciplinärenden. Snarare kan det handla om att de har effektiva metoder för att upptäcka fusk, säger Pontus Kyrk.

Text: Karin Söderlund Leifler