Publicerad: 2014-10-01 08:00 | Uppdaterad: 2014-10-03 20:28

Färre blodkärl i fettvävnad kan förklara medelålders diabetesrisk

Typ 2-diabetes uppkommer vanligen i sena medelåldern, oklart varför. Nu har ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet i försök på möss visat att fettvävnad får färre blodkärl i medelåldern – något som kan förklara risken att utveckla sjukdomen i detta skede av livet. Forskarna menar att fynden, som publiceras i vetenskapstidskriften PNAS, öppnar dörren för en helt ny behandlingsstrategi vid typ 2-diabetes, där läkemedel som påverkar kärlbildning skulle kunna användas för att förhindra sjukdomens uppkomst.

Det är sedan tidigare känt att risken att utveckla typ 2-diabetes ökar kraftigt i den sena medelåldern, men orsakerna till detta har inte varit klarlagda. Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt friska möss i olika åldrar och på så sätt visat att mängden blodkärl i vit fettvävnad varierar över livet. Mängden blodkärl var som lägst strax efter mitten av mössens förväntade livstid. Det sammanföll med att mössens fettceller då utsöndrade som minst VEGF, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor, ett protein som påverkar kärlbildningen. Forskarna tror därför att VEGF styr kärlbildningen i fettvävnad och att färre kärl är förenat med en ökad risk för typ 2-diabetes.

I ett annat försök undersöktes möss som efter att ha ätit fet mat utvecklat fetma och sänkt insulinkänslighet, som är ett förstadium till typ 2-diabetes. Forskarna gav dessa möss läkemedel som blockerar VEGF och på så sätt förhindrar kärlbildning. Det finns redan i dag läkemedel som är godkända för att behandla flera cancersjukdomar och en ögonsjukdom enligt denna princip.

Komplexa samband

Efter behandlingen minskade mössen mängden blodkärl i fettvävnaden, vilket var vad forskarna hade väntat. Det som dock förvånade forskarna var att mössens insulinkänslighet samtidigt förbättrades.

– Det här handlar om komplexa samband som vi ännu inte förstår fullt ut, och som kräver vidare studier. Men vi ser en öppning för en ny behandlingsstrategi för att förbättra sänkt insulinkänslighet genom att blockerar VEGF. Vi vill nu gå vidare och försöka förstå sambanden bättre. Vi vill också göra försök på möss med utvecklad typ 2-diabetes för att se om går att behandla mer manifest sjukdom enligt samma princip, säger Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet.

Studien är finansierad med medel från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Karolinska Institutet, the Karolinska Institute Distinguished Professor Award, Torsten Söderbergs Stiftelse, Novo Nordisk Fonden och European Research Council.

Publikation

Modulation of age-related insulin sensitivity by VEGF-dependent vascular plasticity in adipose tissues
Jennifer Honek, Takahiro Seki, Hideki Iwamoto, Carina Fischer, Jingrong Li, Sharon Lim, Nilesh J. Samani, Jingwu Zang & Yihai Cao
PNAS online Early Edition 29 September – 3 October 2014