Publicerad: 2010-02-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Familjevård förkortar vårdtiden för tidigt födda barn

[PRESSMEDDELANDE 2010-01-25] Tidigt födda barn som vårdas på särskilda familjeavdelningar, där föräldrarna kan bo tillsammans med sitt barn, tillbringar i genomsnitt fem dygn mindre på sjukhus än om det vårdats på en vanlig neonatalavdelning. Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska Institutet genomfört på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd och Södersjukhuset i Stockholm.

Annica Örtenstrand
Annika ÖrtenstrandFoto: Maimi Parik

Familjevård innebär att föräldrarna har möjlighet att bo på sjukhuset tillsammans med sitt nyfödda barn i hemliknande miljö. Föräldrarna blir på det sättet delaktiga i vården och kan finnas till hands när barnet behöver stöd redan från början, samtidigt som hela familjen har tillgång till sjukhusets resurser i form av personalstöd och intensivvård dygnet runt.

I den aktuella studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, ingick 366 barn födda före graviditetsvecka 37. Barnen fördelades slumpmässigt i den nya familjevårdsformen och på vanlig neonatalavdelning. En jämförelse mellan de olika vårdformerna visade att de barn som vårdats i den nya vårdformen i snitt kunde följa med sina föräldrar hem fem dygn tidigare än de som vårdats på vanligt sätt. Andelen som behövde någon form av andningshjälp var också betydligt lägre bland de familjevårdade barnen.

- Våra resultat visar hur viktigt det är för mycket små barn att vara nära sina föräldrar under den första tiden i livet. Ju mer prematurt barnet är, desto viktigare verkar det vara att någon av föräldrarna finns nära dygnet runt. Det kan vara svårt att skydda de mycket omogna barnen från yttre faktorer som orsakar negativa stressreaktioner och stödet av en förälder kan göra att barnet klarar detta bättre, säger Annika Örtenstrand, barnsjuksköterska och en av forskarna bakom studien.

Forskarna ska nu göra en uppföljande studie om hur föräldrarna uppfattat delaktigheten i vården och stödet från personalen under vårdtiden samt hur de uppfattar barnets och den egna hälsan tre månader och två år efter utskrivningen. Studien har finansierats genom stöd av Vårdalstiftelsen och Stiftelsen Samariten. Neonatalkliniken vid Danderyds sjukhus hör organisatoriskt till Karolinska Universitetssjukhuset. På Södersjukhuset bedrivs neonatalvården vid Sachsska barnsjukhuset.

Publikation

Annica Örtenstrand, Björn Westrup, Eva Berggren Broström, Ihsan Sarman, Susanne Åkerström, Thomas Brune, Lene Lindberg & Ulla Waldenström

The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: Effects on Length of Stay and Infant Morbidity

Pediatrics, online early release, January 25, 2010.

För mer information, kontakta: