Publicerad: 2017-10-17 15:04 | Uppdaterad: 2017-10-17 15:37

Facebook-grundare stödjer forskning vid Karolinska Institutet

Chan Zuckerberg Initiative finansierar 38 pilotprojekt inom det internationella samarbetet Human Cell Atlas. Två av projekten är baserade på svenska SciLifeLab (Science for Life Laboratory), varav ett leds av professor Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet.

Human Cell Atlas är ett globalt samarbete för att kartlägga och karakterisera alla celler i människokroppen med avseende på celltyp, antal, lokalisering, kopplingar och molekylära komponenter. Syftet är att bygga upp en tredimensionell karta över hur olika celltyper fungerar tillsammans för att bilda vävnader, samt bidra med kunskap om hur alla kroppens system är sammankopplade och insikt om hur förändringar i cellatlasen ligger till grund för hälsa och sjukdom.

Chan Zuckerberg Initiative, som startades av Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och hans fru, Dr Priscilla Chan, meddelar nu att de kommer att stötta 38 olika projekt som ämnar att bygga upp nya verktyg och tekniker till Human Cell Atlas-samarbetet.

Ska studera celler i hjärta, hjärna och lunga

De två projekt som är baserade i Sverige leds av professor Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet/SciLifeLab och docent Emma Lundberg vid KTH/SciLifeLab.

Sten Linnarssons projekt syftar till att karakterisera celltyper i hjärt-, hjärn- och lungvävnad och utveckla robusta vävnadshanteringsprotokoll. Sten Linnarsson ingår i Human Cell Atlas styrgrupp och är en av forskarna som har utvecklat de tekniker som gör projektet möjligt.

Emma Lundbergs projekt fokuserar på bukspottkörtel och hjärnvävnad samt dataintegration och konsekvens i analysresultat.

Andra organisationer som är involverade i Human Cell Atlas är bland andra Wellcome Trust, European Bioinformatics Institute (EBI), Chan Zuckerberg Biohub, Broad Institute, Sanger Institute och UC Santa Cruz.