Publicerad: 2009-11-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Få kommuner har plan för självmordsförebyggande arbete

Det visar en ny rapport från Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet som på uppdrag av regeringen har kartlagt det självmordsförebyggande arbetet utanför hälso- och sjukvården.

Kartläggningen gjordes med hjälp av två webbenkäter. Den ena Kartläggning av lokalt självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården sändes ut i maj 2009 till samtliga 290 kommuner i Sverige samt ett trettiotal religiösa samfund samt ett tjugotal föreningar och frivilligorganisationer. Den andra Kartläggning av handlingsplaner för självmordsförebyggande arbete i kommuner sändes ut till samtliga kommuner i september 2009.

Fem av 290 kommuner uppger att de har en handlingsplan med ett uttalat mål att förebygga självmord. Ett fyrtiotal svar, från kommunala förvaltningar, religiösa samfund och föreningar, beskriver självmords-förebyggande insatser som har ett uttalat mål att förebygga självmord. Insatserna gäller exempelvis informations- och/eller utbildningssatsningar för elever, lärare och annan skolpersonal.

För mer information, kontakta: