Publicerad: 2021-02-15 17:18 | Uppdaterad: 2021-02-16 08:42

Få hjälp med undertextning

För att göra film och ljud tillgängligt för alla ska filmer vara undertextade. Nu kan du få hjälp med detta.

Person sitter vid dator och skriver
Student som skriver på en laptop. Foto: Pixabay

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) erbjuder extra resurser för att hjälpa dig som KI-medarbetare med undertextning av film.

- Att undertexta filmer är viktigt för att alla ska ha samma möjlighet att ta till sig av innehållet, och därför känns det bra att vi nu kan erbjuda extra resurser för detta på KI, säger Marcus Emas, områdeschef på Enheten för Undervisning och lärande.

Enligt lagen om tillgänglighet ska filmer som publiceras öppet på internet ha undertexter. Personer med nedsatt syn eller hörsel behöver undertexter, och det gynnar även alla andra. En bonus är att filmens innehåll också blir sökbart för alla användare.

Detta kan du få hjälp med:

  • Undertexta filmer
  • Undertexta inspelade presentationer eller föreläsningar
  • Tillgång till professionell ljudstudio
  • Handledning för hur du kan tillgänglighetsanpassa power point-presentationer för skärmläsare och åhörarkopior

Kontakta oss

Använd formuläret hjälp med undertextning.

Hör gärna av dig två veckor innan du behöver ha en färdig produkt.

Undertexta själv

Du kan också boka in tid för att handledning för hur du själv undertextar.