Publicerad: 2011-12-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Få allergier hos ostressade spädbarn

[NYHET 2011-12-12] Spädbarn med låga halter av det stressrelaterade hormonet kortisol i saliven utvecklar färre allergier än andra barn. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i decembernumret av Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Förhoppningsvis kan de nya kunskaperna i framtiden användas inom allergiprevention.

Foto: Wikimedia Commons

Förekomsten av allergier hos barn har ökat framför allt i västvärlden under de senaste decennierna. I Sverige drabbas 30-40 procent av barnen. Olika miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och tidig barndom tros ligga bakom den snabba ökningen av allergiska sjukdomar.

- Psykosociala faktorer liksom stresshormonet kortisol har satts i samband med allergisk sjukdom. I vår studie ser vi att just de barn som har låga kortisolvärden i saliven som spädbarn har tydligt lägre förekomst av tecken på allergiutveckling under de första två levnadsåren, säger en av forskarna bakom studien, Fredrik Stenius vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Forskarna har tidigare beskrivit att det finns en koppling mellan en lägre förekomst av allergier hos skolbarn och antroposofisk livsstil.

- Och nu har vi funnit samma koppling hos spädbarn i familjer med antroposofisk livsstil redan som spädbarn. Liksom att de har jämförelsevis låga kortisolnivåer, säger Fredrik Stenius, som nyligen disputerat med en avhandling i ämnet.

Forskarna tror att faktorer kopplade till stressreglering också påverkar allergiutveckling hos det lilla barnet och fortsätter nu att följa barnen under nyföddhetsperioden och uppväxten.

Publikation:

Stenius F, Borres M, Bottai M, Lilja G, Lindblad F, Pershagen G, Scheynius A, Swartz J, Theorell T, Alm J

Salivary cortisol levels and allergy in children: The ALADDIN birth cohort

Journal of Allergy and Clinical Immunology, epub ahead of print 27 aug 2011, paper issue 2011 Dec;128(6):1335-9

För frågor, kontakta: