Publicerad: 2009-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Extra stöd får fler att cykla till jobbet

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-05] Ökad vardagsmotion kan förebygga diabetes och hjärt-kärlsjukdomar hos överviktiga kvinnor, men att komma igång med motionen är inte det lättaste. En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att extra stöd och uppmuntran kan få fler kvinnor att regelbundet motionera till och från arbetet.

Erik Hemmingsson
Erik Hemmingssonfoto: privat

- Fysiskt aktiv transport till och från arbetet kan vara ett minst lika bra alternativ som motion på fritiden, eftersom vi ändå måste lägga ner tid på att ta oss till och från arbetet, säger ansvarig forskare Erik Hemmingsson.

Studien genomfördes vid Överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och varade i 18 månader. I studien deltog 120 överviktiga och otränade kvinnor mellan 30-60 år med midjemått över 88 centimeter. Kvinnorna lottades till två grupper, en kontrollgrupp som fokuserade på promenader och en grupp som riktade in sig på att cykla.

Kontrollgruppen fick en stegräknare och deltog i två timmar långa gruppmöten vid två tillfällen, där de uppmanades att promenera till och från arbetet för att komma upp i 10 000 steg per dag. Cykelgruppen fick, utöver samma stöd som kontrollgruppen, även tre individuella möten med en läkare som uppmuntrade cykling till och från arbetet och skrev ut fysisk aktivitet på recept (FaR). De fick även delta i ytterligare två gruppmöten och låna en damcykel av ny modell under hela studiens gång.

Resultaten visar att en större andel kvinnor i cykelgruppen (39 %) cyklade två kilometer eller mer per dag än kvinnorna i kontrollgruppen (9 %).

- Med tanke på att flera av kvinnorna i cykelgruppen inte cyklat sedan barnsben var det glädjande att se att så många faktiskt lyckades med att regelbundet cykla till och från arbetet, säger Erik Hemmingsson.

Ungefär lika stor andel inom de båda grupperna uppnådde målet 10 000 steg per dag, vilket antyder att cykeln inte behöver ta fokus från de vardagliga promenaderna.

- Stödprogrammet var medvetet inte speciellt kostsamt eftersom vi ville att programmet skulle kunna tillämpas inom primärvården. En positiv bieffekt av programmet var att bilåkningen minskade med 34 procent, säger Erik Hemmingsson.

Publikation:

Hemmingsson E, Uddén J, Neovius M, Ekelund U, Rössner S

Increased physical activity in abdominally obese women through support for changed commuting habits: a randomized clinical trial.

Int J Obes (Lond). 2009 May 5.

Kontaktuppgifter: