Publicerad: 2014-10-24 13:13 | Uppdaterad: 2020-07-20 15:26

Extra forskningsstöd från Hjärnfonden till 13 KI-forskare

Hjärnfonden delar ut ytterligare 14.5 miljoner till svensk hjärnforskning i år. Det extra forskningsstödet går till 23 hjärnforskare som får möjlighet att driva utvecklingen framåt inom flera av hjärnforskningens områden. Det skriver Hjärnfonden i ett pressmeddelande.

Henrik Ehrsson, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, är en av 13 KI-forskare vars forskningsprojekt tilldelas extra anslag från Hjärnfonden.

– Det är grundforskning på friska försökspersoner. Men det är där vi måste börja för att förstå det grundläggande sambandet mellan varseblivningen av den egna kroppen och känslor för den egna kroppen. Vi vill inte bara undersöka detta i termer av psykologiska processer utan också förstå de underliggande hjärnbarksmekanismerna, säger Henrik Ehrsson i Hjärnfondens pressmeddelande.

Summan för Hjärnfondens totala beviljade forskningsanslag under 2014 uppgår till cirka 50 miljoner kronor – en fördubbling jämfört med föregående år.

Forskningsprojekt vid KI som fått 500 000 kronor var i extra anslag från Hjärnfonden:

Kontakt

Henrik Ehrsson Professor