Publicerad: 2019-08-06 14:55 | Uppdaterad: 2019-09-30 07:49

Exponering för manligt könshormon under fosterlivet kan leda till störningar i hjärtats funktion

En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften av Cardiovascular Research visar att exponering för manligt könshormon under fosterlivet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom hos honavkommor. Resultaten kan ha viktiga kliniska konsekvenser för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och kan förklara varför kvinnor med PCOS och deras döttrar har ökad risk att utveckla kardiovaskulär dysfunktion i vuxenlivet.

Elisabet Stener-Victorin. Foto: Ulf Sirborn.

PCOS drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder och kännetecknas av förhöjda nivåer av manliga könshormon i blodet, menstruationsrubbningar och en rad metabola komplikationer, inklusive insulinresistens och fetma. Även om orsaken till PCOS inte är klarlagd, tros miljön under fosterlivet, såsom fetma hos modern eller exponering för manligt könshormon (androgener) vara viktiga riskfaktorer för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Studien visar att, oberoende av mödrarnas diet (normal eller fett- och sockerrik kost), så har honavkommorna som exponerats för det manliga könshormonet dihydrotestosteron under graviditet, strukturella och funktionella förändringar i hjärtat.

Forskargruppen, ledd av Elisabet Stener-Victorin, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, exponerade mödrar för fettinducerad kost och/eller manligt könshormon och följde första generationens honavkommor.

Maria Manti
Maria Manti. Foto: Emmanouil Komninos.

Doktoranden Maria Manti, genomförde tillsammans med forskargruppen en omfattande kardiovaskulär bedömning/mätning hos den vuxna honavkomman, för att bedöma huruvida dessa miljöfaktorer under fosterlivet påverkade strukturen och funktionen i mössens hjärta, och hur dessa faktorer interagerade med varandra. De utvärderade därefter om dessa förändringar var kopplade till uttrycket av gener i hjärtat och fann att ett flertal gener kopplade till hjärthypertrofi var förändrade hos avkommor exponerade för manligt könshormon. Motsvarande förändringar i uttrycket av gener i hjärtat återfanns hos neonatala möss (en dag efter förlossningen) där tidiga hjärtförändringar konstaterades som kunde förklara hjärtdysfunktion senare i livet.

– Vår studie ger ny insikt i de mekanismer som kan leda till ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor med PCOS och deras avkommor. Den visar att exponering för manliga könshormoner under den kritiska perioden av fosterstadiet är en starkare faktor än fetma hos mammorna i PCOS, som har en långvarig inverkan på den kardiovaskulära profilen hos honavkomman, säger Stener-Victorin.

Studien har finansierats genom bidrag från Vetenskapsrådet, Svenska Hjärt-och Lungfonden, Novo Nordisk Fonden, Strategiska forskningsprogrammet i diabetes vid Karolinska Institutet och det regionala avtalet om medicinsk utbildning och klinisk forskning inom Stockholms länslandsting.

Publikation

Maternal androgen excess induces cardiac hypertrophy and left ventricular dysfunction in female mice offspring.
Manti M, Fornes R, Pironti G, McCann Haworth S, Zhengbing Z, Benrick A, et al
Cardiovasc. Res. 2019 Aug;():