Publicerad: 2020-05-12 14:25 | Uppdaterad: 2020-05-13 11:29

Experimentell studie visar på nya substanser som kan ge en mer specifik behandling av MS

Dimethyl fumarat (DMF/Tecfidera) är idag ett av de mest använda läkemedlen mot skovformad MS, men behandlingen är också förknippad med bieffekter. I en experimentell studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har man jämfört och hittat nya substanser med högre skyddande effekt på de nervcells-isolerande cellerna (oligodendrocyter) som skadas och bryts ner vid tillexempel MS. Resultaten har publicerats i tidskriften Neurotherapeutics.

Sett över hela världen är idag Dimethyl fumarat (DMF/Tecfidera) ett av de mest använda läkemedlen mot skovformad MS. Läkemedlet verkar främst genom aktivering av en transkriptionsfaktor (Nrf2) som ökar produktionen av proteiner som skyddar mot oxidativ stress. På senare tid har det dock föreslagits att DMF även aktiverar andra transkriptionsfaktorer än Nrf2, dessa skulle kunna vara förknippade med oönskade bieffekter. Forskare från bland annat Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, ville därför genomföra en fokuserad studie för att identifiera kemiska substanser med större precision mot Nrf2 aktivering utan att få bieffekter på andra transkriptionsfaktorer.

Studien genomfördes i tre steg

I studiens första steg utvärderades flera substanser, däribland sju nyproducerade och tidigare otestade substanser, och hur de påverkade tre olika transkriptionsfaktorer samt genuttryck. Detta gjordes i humana cellkulturer med hjälp av en metod kallad pTRAF och som utvecklats av forskare på KI och som även är medförfattare i artikeln. I det här steget kunde man då identifiera substansen CH-3 som mer Nrf2-specifik än DMF.

I steg två bekräftades resultaten i djurceller från hjärnan för att mer efterlikna en miljö med nervinflammation som förekommer vid inflammation i hjärnan.

I det sista steget testades de båda substanserna CH-3 och DMF mot varandra i en akut hjärnskademodell för råtta. Där såg man att DMF och CH-3 verkar påverka olika celltyper samt att CH-3 verkar ha en skyddande effekt på de nervcells-isolerande cellerna (oligodendrocyter) som skadas och bryts ner vid exempelvis MS.

Bättre behandling av MS

Slutsatsen är att forskarna har identifierat en substans som är mer specifik mot transkriptionsfaktorn Nrf2. Det verkar också som att substanserna kan påverka olika cell-typer. Detta skulle kunna innebära en möjlighet till en mer specifik behandling av inflammation och nervcellsdöd i hjärnan samtidigt som oönskad aktivitet mot andra funktioner skulle kunna begränsas. Detta skulle vara önskvärt, inte minst i MS.

Läs artikeln i sin helhet: Characterization of More Selective Central Nervous System Nrf2-Activating Novel Vinyl Sulfoximine Compounds Compared to Dimethyl Fumarate