Publicerad: 2014-12-19 11:28 | Uppdaterad: 2014-12-19 11:30

Examination specialiseringsutbildning i endodonti 18 december

Den 18 december examinerades fem tandläkare från Saudiarabien Dr. Hussain Al Qahtani, Dr. Abdelrahman Alhilou, Dr. Raif Marqoshi, Dr. Abdullah Alsakaker och Dr. Rahaf Almohareb.

Examinator var universitetslektor Ulf Sjögren från Umeå universitet och betygsnämnden bestod av universitetslektor Michael Ahlquist, adjunkt Berit Degerstrand och adjunkt Johan Ohlin från enheten för endodonti, institutionen för odontologi.

Fem nya tandläkare från Saudiarabien och Qatar börjar sin treåriga specialiseringsutbildning i januari 2015. Ansvarig för utbildningen är universitetslektor Michael Ahlquist.

Den internationella utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige.

Michael Ahlquist