Publicerad: 2014-01-29 13:37 | Uppdaterad: 2014-02-11 15:18

Examina för röntgensjuksköterskor får betyget hög kvalitet

Alla tre examina som utvärderats inom röntgensjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). De examina som utvärderdats är radiografi: kandidat- och magisterexamen, samt röntgensjuksköterskeexamen.

- Det känns mycket skönt att vi i den nationella konkurrensen kommer bra, säger utbildningsdekan Jan-Olov Höög, men tillägger att trots det behöver forskningsanknytningen till programmet stärkas.

Av åtta lärosäten är det två som får omdömet bristande kvalitet när det gäller röntgenssjuksköterskeexamen. Inget lärosäte får det högsta betyget: mycket hög kvalitet.

Karolinska Institutets program har flera disputerade lärare och röntgensjuksköterskor under doktorandutbildning. Att höja den vetenskapliga kompetensen är ett arbete som pågår. Det säger programnämndens ordförande Gunnar Sandström:

- Under de senaste åren har mycken möda lagts vid att hitta forskningsanknytning, interprofessonalisering, kvalitetsindikatorer och internationalisering, säger han.

- Det målmedvetna arbete som gjort vid utbildningen visar nu hög kvalitet vilket är viktigt och välkommet för det framtida arbetet med utbildningen. Nu när utvärderingen kommit ser jag till min stora glädje att alla de utvärderade delarna får hög kvalitet. Det beror på ett långsiktigt strategiskt arbete för att nå en god akademisk nivå på utbildningarna, säger Gunnar Sandström.