Publicerad: 2023-06-21 09:43 | Uppdaterad: 2023-06-27 13:52

Examensdags juni 2023

I början av juni var det examensdags för alla våra vårdvetenskapliga program. Det var en stor mängd studenter, som nu fick fira sin examen den 1 samt 2 juni.

Arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeutprogrammet hade avslutnings- och rosceremoni tillsammans med Artemis den 1 Juni. Alla studenter på programmet var inbjudna till ceremonin. Det var en festlig och högtidlig sammankomst. Lokalen var utsmyckad med ballonger och serpentiner och sommarblommor stod på borden. Tårta, frukt och cider serverades.

Studenter som examinerades fick en brosch av programmet och Artemis delade ut ros och en goodiebag från Sveriges Arbetsterapeuter. Amanuensen avtackades för sitt arbete och ett pris utdelades till två studenter för bästa examensarbete. Många tal hölls och lärare och administrativ personal på programmet avslutade med en sång.

Studenter och lärare står och sitter  vid arbetsterapeuternas examensmingel på ANA 23.
Bildgalleri

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutstudenterna i termin 6 firades av med traditionsenligt examensmingel den 1 juni på ANA23, där studenter, lärare och programansvariga deltog. Det bjöds på cider och tilltugg, programdirektor Anna Pettersson höll ett kort tal och lärarna sjöng en uppskattad version av Den blomstertid nu kommer, med egenskriven text. Studenterna på fysioterapeutprogrammet uppmärksammade de lärare som gjort störst avtryck under utbildningen genom att dela ut de återkommande priserna Guldgoniometern och Evidensblomman.

Linda Ekenros  med diplom för Guldgoniometern
Bildgalleri
+ 1 image
Broschutdelning för KUSSK och sjukköterskeprogrammet
Broschutdelning för KUSSK och sjukköterskeprogrammet Foto: Annika Clemes

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen (KUSSK)

De 38 studenter som avslutade sin ettåriga kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz den 1 juni, firade dagen med att äta lunch tillsammans med programansvariga, lärare och inbjudna familjemedlemmar på plan 4, ANA23. Efter lunchen deltog de sedan i den högtidliga broschceremonin som hölls gemensamt med sjuksköterskeprogrammets studenter.  

 

Sjuksköterskeprogrammet

Torsdagen den första juni var det traditionsenlig broschutdelning för sjuksköterskeprogrammet samt för KUSSK (den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor). Omkring 160 studenter fanns på plats inför sin broschutdelning och examen på Alfred Nobels allé 23. De tågade in till musik från blåskvartetten och innan de tog emot sina broscher hölls det fina tal från prefekt Maria Ankarcrona, avdelningschef Per Ekstrand och professor i omvårdnad Ann Langius-Eklöf. Programdirektor Kristina Gottberg läste upp samtliga namn, ett tiotal i taget med sjuksköterskor som tog emot sina broscher med fanfar och jubel från publiken.  Efteråt bjöds det på tårta och cider i mingel utanför H1 röd. Broschutdelningen den 1 juni efterföljdes av examenshögtid på fredagen i Aula Medica/Ehrling Perssonsalen samt KIs examensfest på lördagen tillsammans med andra examensstudenter på KI.   

Per Ekstrand, chef för avdelningen för omvårdnad, NVS, står vid podiet i H1 och håller  tal för de nyblivna sjuksköterskorna. En vas med syrenbukett och en skål med broscher står bredvid.
Bildgalleri
+ 1 image

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Den andra juni hade specialistsjuksköterskorna sin examensceremoni, som anordnas av programmet, i H-röd Alfred Nobels allé 23. Det var drygt 100 studenter som deltog på plats och ytterligare ca 80 som deltog via länk. De studenter som tog sin examen avtackades av sin inriktningsansvarige lärare med ett tal, ett diplom och en fanfar från vår eminenta blåskvartett. Tal hölls av prefekt Maria Ankarkrona, Marie Iwarson från Svensk sjuksköterskeförening, en förde detta student och en doktorand. Förmiddagen avslutades med ett mingel med bubbel och tilltugg.

Specialistsjuksköterskornas examensceremoni juni 2023.
Bildgalleri
+ 1 image