Publicerad: 2023-01-25 11:44 | Uppdaterad: 2023-02-02 08:10

Examensdags

Under den 12-13 januari hölls flera examensceremonier för både våra grundutbildningar och specialistsjuksköterskorna. Det firades både lokalt i Zanderska huset i Flemingsberg och centralt i Aula Medica. Det var många färdigutbildade studenter som var värda att firas.

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Ryggarna på studenterna i H1 i förgrunden och föreläsare på scenen i bakgrunden vid specialistsjuksköterskornas examensceremoni januari 2023
Specialistsjuksköterskornas examensceremoni januari 2023. Foto: Annika Larsson/Anna Malmborg.

Fredagen den 13 januari hade specialistsjuksköterskeprogrammet en examinationsceremoni på Alfred Nobels allé 23. Det var ca 100 studenter på plats och nästan 100 via webben som deltog i ceremonin. Under ceremonin gratulerades studenterna av  prefekt Maria Ankarkrona och omvårdnads avdelningschef Per Ekstrand. Utöver detta hölls presentationer av Marie Ivarson, Svensk Sjuksköterskeförening: ”Specialistsjuksköterskan - nyckeln till god och säker vård” och med. dr. Malin Karlberg Traav, Örebro universitet - ”Evidensbaserad omvårdnad – olika perspektiv”. Pris delades också ut för bästa uppsats (från VT22):

Barns upplevelser av våld i nära relationer - En narrativ retrospektiv studie / Children’s experiences of intimate partner violence - A narrative retrospective study. Författare: Linda Landin och Michelle Mac Key .

KI:s sjuksköterskebroscher och blommor i samband med sjuksköterskeprogrammets broschceremoni januari 2023
Foto: Kristina Gottberg

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammets traditionsenliga broschceremoni ägde rum den 12 januari för de cirka 130 studenter som avslutade sin utbildning och tog examen. Ceremonin ägde rum på ANA23 i H1 och innehöll klassisk musik från Medicinska föreningens ”Stroket”. Prefekt Maria Ankarcrona, professor Lars E Eriksson och omvårdnads avdelningschef Per Ekstrand höll tal med lyckönskningar och goda råd till de nybakade sjuksköterskorna. Programdirektor Kristina Gottberg berättade om broschens symboler och läste upp alla namn inför mottagande av broschen under applåder och högtidliga fanfarer. 

 

Arbetsterapeutprogrammet

Torsdagen den 12 januari hade arbetsterapeutprogrammet tillsammans med Artemis rosceremonin för studenter som tog sin examen. Under ceremonin var det mingel med cider och tilltugg, och som avslutning hölls brosch- och rosutdelning.

Grupp av lärare som sjunger.
Foto: Kathrin Dellblad.

Fysioterapeutprogrammet

Den 12 januari firades studenterna i termin 6 av med ett mingel på plan 4, Alfred Nobels allé 23. Programdirektor Anna Pettersson höll ett kort tal och bjöd tillsammans med närvarande lärare på specialskriven sång. Studenterna delade traditionsenligt ut priserna Guldgoniometern och Evidensblomman till programmets mest inspirerande lärare.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF)

SKUFF-studenterna avslutade sin ettåriga utbildning med ceremoni på Alfred Nobels allé 23 den 13 januari med mingel, tal och utdelning av diplom av ansvarig samordnare Gabriele Biguet. På plats fanns förutom studenterna inbjudna familjemedlemmar och vänner, samt lärarlaget. Programmet innehöll även gemensamma aktiviteter som ett ”live” musikquiz med Wim Grooten vid pianot.

En tom scen med stor skärm om examenshögtiden i Aula Medica 13 januari 2023
Examenshögtiden i Aula Medica 13 januari 2023. Foto: Maria Hagströmer.

Gemensam solig examenshögtid i Aula Medica 

För arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammet hölls dessutom den centrala traditionella examenshögtiden i Aula Medica fredagen den 13 januari. Mer om den ceremonin under länken nedan.