Publicerad: 2013-04-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Eva och Georg Klein väljs in i AACR Academy

[NYHET 2013-04-03] Eva Klein och Georg Klein vid Karolinska Institutet är bland de utvalda när American Association for Cancer Research, AACR, för första gången väljer in framstående cancerforskare i AACR Academy.

Eva Klein och Georg Klein
Foto: Stefan Zimmerman

De invalda kommer att installeras vid en ceremoni i samband med AACR:s största årliga möte med 17 000 deltagare, som hålls i Washington 6-10 april.

Syftet med den nybildade AACR Academy är att uppmärksamma och hedra forskare vars bidrag till cancerforskningen har haft utomordentligt genomslag. I år väljs 106 personer in i AACR Academy, vilket symboliserar den tid huvudorganisationen AACR:s har funnits. Nästkommande år kommer högst elva nya medlemmar väljas in per år.

Eva Klein och Georg Klein är professorer emeriti vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet.