Publicerad: 2017-05-17 14:27 | Uppdaterad: 2017-05-19 10:35

Eva Herweijer får stipendium för avhandling om HPV-vaccinationer

Årets mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi blir Eva Herweijer vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB).

Eva Herweijer tilldelas stipendiet på 50 000 kronor för sin avhandling Register-Based Evaluation of HPV Vaccination Programs, där hon kombinerat information från olika svenska kvalitetsregister och på så sätt bidrar med viktiga underlag för hur HPV-vaccinationer ska utföras på bästa sätt. Eftersom hennes avhandling visar att HPV-vaccination är effektivt mot förstadier av livmoderhalscancer, kommer den troligen att leda till ökad acceptans för HPV-vaccinationer.