Publicerad: 2016-06-13 13:07 | Uppdaterad: 2016-06-13 13:07

Eva Hellström Lindberg: ”Rosten tar inte någon längre”

Artikeln är först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap 2, 2016.

Läs artikeln