Publicerad: 2008-07-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Euroscience Open Forum (ESOF) 2008

Vad finns i vår mat och hur vi ska tänka för att äta hälsosamt och säkert? Det är frågor som belysts i flera seminarier och diskussioner vid årets Euroscience Open Forum (ESOF) i Barcelona, bland annat av det KI-koordinerade forskningsnätvarket CASCADE.

En av de spanska forskare som ingår i CASCADE-nätverket, professor Nicolas Olea från universitetet i Granada, talde om vikten av ett helhetsperspektiv på mat. Nivåerna av gifter i enskilda födoämnen eller förpackningar kanske inte överskrider de gränsvärden ansvariga myndigheter har satt upp. Men vad händer när flera gifter samverkar och hur reagerar de ihop med kroppens egna hormoner?

- Vi måste i betydligt högre utsträckning börja intressera oss för vad vi inte vet istället för att utgå från vad vi vet och anta att allt annat ar riskfritt, sade Nicolas Olea.

CASCADE finns vid KI sedan 2004 och finansieras av EU-kommissionen. Fokus for samarbetet är hormonstörande ämnen i vår mat. Koordinator är professor Jan-Ake Gustafsson.

ESOF har på bara några år blivit Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats for forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister. Årets konferens lockade over 4000 deltagare. Konferensen avslutas idag den 22 juli. Nästa konferens kommer att äga rum i juli 2010 i Torino, Italien.