Publicerad: 2015-03-11 15:25 | Uppdaterad: 2015-03-11 15:25

Europeiska nätverket för hälsopromotion på arbetsplatsen

Enheten för interventions- och implementeringsforskning vid IMM har utsetts till medlem och nationell representant i European Network for Workplace Health Promotion. Detta nätverk arbetar för att främja friska företag/organisationer genom att bl.a. utarbeta underlag på de olika ingående nationernas språk för att arbeta med hälsopromotion på arbetsplatsen. Sverige har tidigare saknat representant, men nu startar arbetet med att anpassa de verktyg som finns till svenska. Det finns till exempel ett test där arbetsgivare kan testa hur hälsofrämjande den egna organisationen är. I dagsläget finns testet endast i engelsk version.