Publicerad: 2015-05-26 11:07 | Uppdaterad: 2015-05-26 11:11

Europeisk forskarskola inom Alzheimers leds från KI

I projektet Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease (SyDAD) ska framtidens forskare inom Alzheimers sjukdom utbildas, med fokus på att ta fram nya biomarkörer och läkemedel.

– Efter att antal kliniska prövningar misslyckats med att ta fram botemedel mot Alzheimers sjukdom finns ett stort behov av en ny generation framstående forskare inom området. SyDAD kommer att utbilda doktorander med ett translationellt synsätt och med stor erfarenhet av både pre-klinisk och klinisk forskning samt av läkemedelsindustrin, säger Bengt Winblad, projektkoordinator och professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Projektet är ett så kallat European Training Network (ETN), och det allra första ETN att koordineras från Karolinska Institutet (KI). Finansieringen kommer från ett Marie Sklodowska Curie-anslag som ska försörja 15 europeiska doktorander och täcka ett omfattande gemensamt kursprogram.

Läs hela artikeln och om utlysningarna på NVS webbplats.