Publicerad: 2013-09-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-15 19:42

EU-satsning på hjärtkärlforskning vid CMM

Två forskargrupper baserade vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) får sammanlagt 8 miljoner kronor inom ramen för två nya EU-projekt för forskning om hjärtkärlsjukdomar, som koordineras från universitetet i Oxford i Storbritannien. De svenska grupperna leds av Göran K. Hansson respektive Stephen Malin, båda vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Syftet med den internationella satsningen är att hitta bättre terapier mot hjärtkärlsjukdom än dagens behandling med statiner. De båda EU-projekten Athero-Flux och Athero-B-Cell kommer att ha en gemensam projektplattform och involverar totalt 12 akademiska institutioner och 6 företag från 11 länder. Anslaget uppgår till ungefär 104 miljoner kronor, från vilket 8 miljoner kronor alltså går till Karolinska Institutet och CMM.

Blodfettsänkande statiner har i stor utsträckning minskat dödligheten i hjärtkärlsjukdomar i Europa, men behandlade patienter löper fortfarande förhöjda risker för exempelvis hjärtattacker och nya terapier behövs. I EU-projektet Athero-Flux riktas fokus på möjlig framtida behandling mot sfingolipider, en form av fettsyror som sitter i cellmembranen och är involverade i olika betydande cellfunktioner och signalering. Athero-B-Cell-projektet avser att identifiera hur B-lymfocyter i immunförsvaret kan inverka på åderförkalkning. Sambandet mellan metabola och inflammatoriska sjukdomar blir hela tiden starkare och det har tidigare påvisats att hjärtkärlsjukdomar associeras med olika immunsvar från just B-celler.

CMM är grundat av Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och är ett ledande forskningscentrum inom svensk medicinsk forskning. Satsningen på Athero-Flux och Athero-B-Cell finansieras genom EU:s sjunde ramprogram, området för hälsa (FP7 Health).