Publicerad: 2017-04-10 12:51 | Uppdaterad: 2017-04-10 12:56

EU-satsning mot kärlsjukdomar

Den första mars 2017 gick starten för ett internationellt EU-finansierat konsortium, kallat INTRICARE, där 15 doktorandprojekt vid tre europeiska universitet öronmärkts för forskning för att hitta nya behandlingar mot kärlsjukdom. Karolinska Institutet är värd för fyra av projekten, varav ett vid IMM.

Doktorandprojekten är så kallade European Joint Doctorate (EJD) och innebär att doktoranderna utbildas vid två värduniversitet. Det är första gången Karolinska Institutet får medel från EU för denna projekttyp. Konsortiet finansieras med medel från Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) och koordineras från CARIM Maastricht University i Nederländerna. Universitätsklinikum Aachen i Tyskland är det tredje värduniversitetet.

Spännande resa för doktoranderna

– Det är bra för Karolinska Institutet att vara med, tycker jag. Det är något av en kvalitetsstämpel. Framför allt blir det en spännande resa för doktoranderna, säger Johan Frostegård, professor vid IMM och handledare till ett av projekten.

Läs mer om INTRICARE här.