Publicerad: 2015-10-16 17:08 | Uppdaterad: 2015-10-19 14:57

EU-medel till lektor vid Institutionen för odontologi

Vi riktar ett varmt grattis till lektor Annsofi Johannsen, vars projekt "European Training Platform for Continuing Professional Development of Dental Hygienists" har tilldelats EU-medel om 421 290 euro inom ramen för Erasmus och strategiska partnerskap i yrkesutbildning.

Projektbeskrivning:

Within the framework of the project a common and coherent European training platform for dental hygienists will be developed. The platform should promote the dental hygienist preventive role in preserving good oral health; strengthening the potential for mobility and exchange in Europe within the group; and overall working to spread awareness and knowledge about the importance of good oral health to the public.