Publicerad: 2016-12-07 14:08 | Uppdaterad: 2016-12-07 14:23

EU FP7 project-NANOREG

Prof. Bengt FadeelFlera av IMM:s forskare har deltagit i EU-projektet FP7-NANOREG bland annat med att ta fram toxikologiska data som kan underlätta vid riskbedömning och reglering av nanomaterial. I förra veckan arrangerades en slutkonferens vid OECD i Paris, där Bengt Fadeel deltog som moderator för diskussionen om in vitro toxikologi. Några av konferensens slutsatser presenteras här.