Publicerad: 2022-03-15 10:36 | Uppdaterad: 2022-03-15 11:00

EU-anslag till Yvonne Wengström, sektionen för omvårdnad

Konsortiet PREFERABLE II, som Yvonne Wengström är med i, har fått EU-medel för projektet ”Personalised Exercise-Oncology for improvement of supportive care: a super umbrella trial to demonstrate the (cost)effectiveness of live-remote exercise in cancer survivors.”

Yvonne Wengström är professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institiutet. Foto: Martin Stenmark

Hela 5 999 800 Euro delas ut. Av dessa hamnar ca 5,7 miljoner SEK på sektionen för omvårdnad och Yvonne Wengströms forskning.