Publicerad: 2008-11-24 00:00 | Uppdaterad: 2022-05-03 10:34

Ett tredje ERC anslag till Karolinska Institutet

Ytterligare en KI forskare har tilldelats ERC medel - Advanced Research Grants inom Life science-området

Carlos Ibanez, Karolinska Institutet, tillhör de forskare som nu också får forskningsstöd från European research Council (ERC). Han tilldelas medel för projektet " Metabolic control by the TGF-² superfamily receptor ALK7: A novel regulator of insulin secretion, fat accumulation and energy balance".

Det Europeiska forskningsrådet bildades 2007 och har som syfte att stödja de bästa forskarna i Europa. Ett långsiktigt mål är att öka den vetenskapliga excellensen i Europa och höja dess profil på en global nivå.

Totalt har ERC delat ut 542 miljoner euro till 275 sökande i den aktuella omgången. Varje beviljad ansökan får upp till 3,5 miljoner euro under en femårsperiod.

Tidigare har professor Juleen Zierath tilldelats medel för forskningsprojektet Discovery of Type 2 Diabetes Targets" och professor Patrik Ernfors för forskningsprojektet Identification of a new mechanism of stem cell self-renewal.