Publicerad: 2016-11-14 12:49 | Uppdaterad: 2017-07-03 13:04

Ett stort anslag för forskning om arbetsmiljö och hälsa har tilldelats Ivanka Savic Berglund

Professor Ivanka Savic Berglund, verksam på enheten för Neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, är en av tre KI-forskare som beviljats anslag från AFA försäkring för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Anslaget på 3 400 000 kronor ges för projektet "Hjärnskador vid kronisk arbetsrelaterad stress och nya metoder att motverka dessa".

Studien beräknas pågå till 2018