Publicerad: 2024-05-17 14:42 | Uppdaterad: 2024-05-17 15:33

Ett nytt internationellt masterprogram i global hälsa

Från höstterminen 2025 erbjuder KI ett nytt internationellt masterprogram i global hälsa (120 hp) med 30 studieplatser. Utlysning av kursansvar för kurser inom programmet har nu öppnat.

Fördelningen av kursansvar avgörs genom ett ansökningsförfarande där alla institutioner vid KI ges möjlighet att inkomma med ansökan om kursansvar. Programförberedande nämnden beslutar om kursansvar.

Det är också möjligt att skicka in en intresseanmälan om att delta som medverkande institution. Intresseanmälningarna kommer att delas till utsedd kursansvarig institution som i sin tur kan komma att kontakta intresserade parter.

Sista dagen att inkomma med ansökan är den 10 juni 2024.