Publicerad: 2014-11-20 07:37 | Uppdaterad: 2014-11-21 12:45

”Ett betydelsefullt labb för hela KI”

Den 17 november invigdes det nya WIRM BSL2 (Biosafety level 2)-flödescytometrilaboratoriet på HERM, som har en unik kombination av både en högteknologisk och en biosäkerhetsnivå för sortering av celler.

– Det är det första exemplet av en sådan här avancerad teknologisk plattform i Norden, säger en stolt Iyadh Douagi, ansvarig för det nya labbet som finns på HERM, Novum.

I den så kallade cellsorteraren kan man isolera enstaka celler med hög precision till exempel efter genmanipulation.

– Genom genmanipulering kan man stänga av eller överuttrycka specifika gener för att undersöka vad de har för betydelse. Det är viktigt för att förstå vilken roll en viss gen spelar när det gäller till exempel cancer eller andra sjukdomar, förklarar Iyadh.

Han tillägger att labbet har en utökad nivå av biosäkerhet, och att de som ska använda cellsorteraren får utbildning i att kunna jobba på ett säkert sätt.

WIRM (The Wallenberg Institute for Regenerative Medicine), Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin, Huddinge med HERM, ICMC, CIM och Enheten för endokrinologi har alla bidragit till finansieringen av den nya cellsorteraren.

– Det är ett samarbetsprojekt i allra högsta grad. Det nya labbet är betydelsefullt för hela institutionen och även för hela KI, säger Iyadh.

Om du är intresserad av att använda WIRM BSL2-labbet, vänligen kontakta: iyadh.douagi@ki.se