Publicerad: 2011-06-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Etiska problem när planerade operationer ställs in

[NYHET 2011-06-22] Planerade operationer ställs ibland in när akuta fall måste prioriteras. Sjukhuset förlorar pengar och tappar i effektivitet. Patienten som förberett sig mentalt på att genomgå ett ingrepp får vänta. Det här får etiska, psykologiska och medicinska konsekvenser, visar forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset i en artikel i vetenskapstidskriften Clinical Ethics.

När den första halkan kommer fylls akutmottagningarna med patienter med brutna ben och lårbenshalsar. För att kunna ta hand om alla akutfall måste ofta planerade operationer ställas in. I en explorativ pilotstudie har forskare i Stockholm och Uppsala visat att denna strykning på operationslistorna kan orsaka medicinska och psykiska problem hos patienterna, och därmed utgör ett etiskt dilemma för hälso- och sjukvården.

Studien bygger på hypotesen att inställda operationer följs av sämre kliniska resultat, framförallt på psykologiska grunder. Senarelagda höft- eller knäledsbyten jämfördes med en matchad grupp som inte skjutits upp. Resultatet visar att inställda operationer resulterade i signifikant fler komplikationer och en sämre livskvalitet på lång sikt. Vissa patienter hade fått besked om att operationen ställts in ett par veckor innan, men det fanns patienter som fått besked fem minuter innan. De vanligaste komplikationerna de rapporterade var depression, urinvägsinfektion, sårinfektion och hjärtinfarkt.

Till skillnad från när operationer ställs in av medicinska skäl leder administrativa strykningar till att patienten känner sig som ett offer utan kontroll över sin situation, menar forskarna. Den psykologiska besvikelsen för en patient som förberett sig för en planerad operation kan vara skadlig. Detta är första gången som konsekvenserna av operationer som senareläggs har analyserats i termer av medicinska komplikationer och postoperativa resultat. Forskargruppen ska nu gå vidare med en större prospektiv studie.

Publikation:

Magnusson, H, Felländer-Tsai, L, Hansson MG & Ryd, L

Cancellations of elective surgery may cause an inferior postoperative course: the 'Invisible hand' of health care prioritization

Clinical Ethics June 2011; 6(1):27-31

Clinical Ethics ges ut av Royal Society of Medicine i Storbritannien.