Publicerad: 2023-10-11 09:37 | Uppdaterad: 2024-03-25 09:42

Etisk forskning lägger grund för goda beslut i vården

I sin forskning benar Ulrik Kihlbom ut etiska frågor i vården, ofta rörande patientens perspektiv och beslutsfattande. Sådana kartläggningar och analyser leder till bättre riktlinjer i vården.

Porträtt
Professor Ulrik Kihlbom. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag forskar om medicinsk etik eller hälso- och sjukvårdsetik. I vården fattas många beslut som påverkar människors liv, ibland bokstavligen på liv och död. I detta beslutsfattande ingår etiska överväganden, som kan vara svåra och komplexa. Med min forskning är jag med och klargör sådana etiska dimensioner.

Hur forskar du om detta?

-Mycket av min forskning sker i samarbete med forskare från andra fält, ofta i kliniska sammanhang. De studerar en fråga, kanske med enkäter eller intervjuer riktade mot patienter eller anställda i vården, och utifrån deras insamlade data kan jag fördjupa mig i frågans etiska aspekter. Jag tycker om att arbeta så, det är ett bra sätt att fånga upp verkliga etiska dilemman och producera något som är relevant för vården.

Att beskriva patienters perspektiv är ett återkommande tema. Vad som är viktigt för patienter är inte alltid det vården tror. Jag studerar bland annat hur patienter uppfattar nya behandlingar inom precisionsmedicin – till exempel i ett pågående EU-projekt om sjukdomen akut myeloisk leukemi, AML. Ett projekt som precis ska börja gäller patienter med MS.

En annan viktig del i arbetet är att medverka i nationella och internationella fora där olika policies och riktlinjer för vården formuleras.

Du är också engagerad i utbildning?

-Ja, jag undervisar i etik både på läkarprogrammet och för redan yrkesverksamma och är glad att min professur har en tydlig inriktning mot utbildning. Jag vill gärna medverka till att etikämnet blir mer integrerat i den medicinska utbildningen.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Ulrik Kihlbom

Professor i medicinsk klinisk etik vid institutionen för lärande, informatik, management och etik

Ulrik Kihlbom är född i Stockholm 1961. Han tog en fil kand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet 1991 och fortsatte därefter vid samma institution som universitetslärare och från 1997 som doktorand. Han disputerade 2002.

Kihlbom har varit verksam i forskning och utbildning vid Örebro universitet 2001–2009, Stockholms universitet 2003–2005 och Uppsala universitet 2001–2002 samt 2009–2022. Han blev docent 2017.

Ulrik Kihlbom har anställts som professor i medicinsk klinisk etik vid Karolinska Institutet från 15 augusti 2022.

Se en film