Publicerad: 2011-10-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 15:21

Etikpris för att ha ökat förståelsen för djuretiska frågor

Ann-Christine Eklöf, docent i experimentell pediatrik och Brun Ulfhake, professor i anatomi, får Karolinska Institutets etikpris 2011 för att de har ökat förståelsen för djuretiska frågor.

De båda pristagarna har lett arbetet med att förbättra djurens förvaringsmiljö och sett till att de lagar och regler som finns kring försöksdjur efterlevs på bästa sätt. En viktig del i detta arbete har varit att se till att alla inom Karolinska Institutet som arbetar med försöksdjur, fått en fullgod utbildning i försöksdjursvetenskap och gällande lagstiftning. Det gäller både forskare, studenter och försöksdjurstekniker.

– Rent etiskt ska försöksdjuren tas om hand på samma sätt som en patient på en vårdinrättning, säger Ann-Christine Eklöf.

Varken Ann-Christine Eklöf eller Brun Ulfhake tror att den medicinska forskningen klarar sig utan försöksdjur i framtiden.

– Det finns många kritiska krafter mot djurförsök. Det är därför en viktig uppgift att se till att djurförsöken har så hög kvalitet att inga onödiga djurförsök görs. Det finns ingen moralisk grund för onödiga djurförsök, säger Brun Ulfhake.

Det var också en viktig motivering för priskommittén att uppmärksamma de djuretiska frågorna eftersom kommittén anser att djurförsök är en förutsättning för god medicinsk forskning och eftersom kraven på ett etiskt förhållningssätt vid djurförsök successivt ökar.

– Att hålla en hög djuretisk profil är livsviktigt för ett medicinskt universitet som Karolinska Institutet, säger Niels Lynöe, ordförande i etikrådet.